Pokud akci zrušíme je možné vrátit zálohu?

Při zrušení akce ze strany zákazníka je záloha nevratná.

Budete-li však v budoucnu plánovat jinou soukromou či firemní akci, tak lze již uhrazenou zálohu využít na novou objednávku.

Pokud potřebujete pouze akci přeložit na jiný termín, tak se automaticky do nového termínu přesouvá i záloha. Je však potřeba prověřit, zda nejsem v náhradním termínu obsazen. V takovém případě mohu za stejných podmínek zajistit kolegu z našeho týmu.

ZRUŠENÍ AKCE A ZÁLOHA

Pokud budete nuceni akci zrušit, tak je bohužel zálohová platba nevratná.

Zálohu můžete využít na náhradní termín, nebo novou objednávku.